Meld je aan!

Sinds maart hebben wij, 14 gemeenteleden, met veel Oosterkerkers gesproken over de kerk. Wij vonden dat heel bijzonder en inspirerend. Sommigen van ons zeiden dat alleen die gesprekken al zinvol waren en dat we dit vaker moesten doen. Wij hebben de gespreksverslagen gemaakt en wij zijn  op zoek gegaan naar levenskernen van de Oosterkerk die aanknopingspunten bieden voor de Oosterkerk van Morgen.

In de komende weken zullen wij onze bevindingen met jullie delen via verschillende kanalen.

In de maand juni willen graag samen met jullie allemaal op basis van die levenskern dromen over- en  werken aan de Oosterkerk van Morgen. Je richt je in een groepje vooral op het thema dat jij het belangrijkste vindt, maar je denkt ook mee met de andere groepjes.

Daarvoor organiseren wij een aantal feestelijke gemeente-ontmoetingen in juni. Kom je ook? Natuurlijk willen wij dat jullie allemaal meedoen. Dan wordt het echt onze Oosterkerk van Morgen. Het zou fijn zijn als je je aanmeldt bij toekomst@oosterkerkzeist.nl , dan weten wij hoe wij moeten inkopen en de zalen moeten voorbereiden. Je kunt je natuurlijk ook bij een van de teamleden aanmelden.

Er komen nog twee fasen:

Fase 1 waarin wij de gewenste toekomst gaan verbeelden en bedenken hoe wij die toekomst dichterbij kunnen brengen.

Omdat niet iedereen op dezelfde datum beschikbaar is kun je kiezen uit twee mogelijkheden om mee te doen. Kijk wanneer je kunt, meld je aan bij toekomst@oosterkerkzeist.nl  en blokkeer het in je agenda!

  1. Zaterdag 9 juni, tussen 9:30u tot 14:00u, of
  2. Dinsdag 12 en donderdag 14 juni, beide tussen 19:30u en 21:30u.

Fase 2, waarin wij voorstellen bespreken om de gewenste toekomst dichterbij te brengen en waarin wij plannen gaan maken om op weg te gaan naar die toekomst.

Ook nu kun je weer kiezen uit twee mogelijkheden (Kiezen, aanmelden en blokkeren dus!)

  1. Woensdag 27 juni en donderdag 28 juni, beide tussen 19:30u en 21:30u, of
  2. Zaterdag 30 juni van 10:00u tot 15:00u

Alle bijeenkomsten vinden plaats in ruimtes van de Oosterkerk.

De gesprekken tot nu toe vonden wij inspirerend. Wij hopen dat jullie allemaal meedoen aan deze volgende twee fasen; ook als je niet aan de gesprekken heeft deelgenomen!! Het worden ongetwijfeld bruisende bijeenkomsten.

Share this post