Oosterkerk: vrijheid en ruimte

Afgelopen tijd hebben wij, 14 gemeenteleden, met veel Oosterkerkers bijzondere en inspirerende gesprekken gehad over de kerk. De ruim 80 interviews leveren een schat aan vergezichten op. We denken dat deze vergezichten ons helpen om samen de, zoals we dat noemen, “levenskern” van de Oosterkerk te vinden. Wij hebben de volgende 4 kernthema’s ontdekt in de gesprekken; vrijheid/ruimte, gemeenschap, kerkdienst en initiatieven buiten de kerkdienst.

Eén van de kernthema’s uit de levenskern is vrijheid en ruimte. De Oosterkerk wordt ervaren als een kerk met veel vrijheid. Vrijheid om niet per se binnen de lijntjes te geloven en om vragen over het geloof te kunnen stellen. Men gunt elkaar de ruimte om zaken anders te beleven.

Ook is er vrijheid voor creatieve initiatieven en experimenten. Waar in andere kerken soms een plan eerst een lange route moet afleggen kunnen projecten in de Oosterkerk snel worden opgepakt. Bij die vrijheid hoort ook het vertrouwen dat het goed komt maar ook de ruimte om fouten te mogen maken.

Hieronder een paar citaten uit de interviews:

…. Ik voel me trots dat we dat blijkbaar kunnen wegblijven van lijstjes waar je aan zou moeten voldoen.
…. en bewaar de ruimte, ook voor wat wel ‘vrijzinnigheid’ wordt genoemd.
…. ook de relaxte sfeer (er liep iemand op zijn sokken) was fijn.
…. Er is een grote diversiteit in geloofsachtergrond zonder dat dat problemen oplevert.
…. Dat pionieren, het aandurven van experimenten met hoe we dingen gewend zijn, daar houd ik van.

Arie Theisens

De komende weken leest en hoort u meer over de andere kernthema’s. We gaan er dan samen mee aan de slag in de feestelijke gemeente-ontmoetingen in juni. Meldt u aan via toekomst@oosterkerkzeist.nl of bij één van de teamleden.

Share this post