Oosterkerk: een gemeenschap

Oog hebben voor elkaar, ontmoeting die er toe doet, samen werken aan prachtige activiteiten; door vrijwel alle ruim tachtig gemeenteleden met wie wij gesprekken voerden, wordt de gemeenschap in de Oosterkerk gewaardeerd. Zowel ouderen als kinderen beschrijven een gevoel van thuis voelen en gezien worden. Met veel emotionele en zo nodig praktische support in moeilijke tijden. Gemeenschap behoort daarmee tot één van de kernthema’s van de levenskern van de Oosterkerk .

Die gemeenschap wordt gesterkt door spontane aandacht voor elkaar, bijvoorbeeld tijdens het koffiedrinken. Maar ook de persoonlijke aandacht in gebeden, de paasattenties of de bloemengroet dragen bij aan het gevoel van gemeenschap. Sommigen bouwen diepgaande contacten op in de groeigroepen, of leren elkaar beter kennen tijdens activiteiten als de Oosterkerkband of de jaarlijkse musical.

Iemand die al langer meedraait in de Oosterkerk zei tijdens een interview: “Toen het koffiedrinken na de dienst werd ingevoerd was dat het beste idee.” Dat illustreert hoe belangrijk de mogelijkheid voor het persoonlijke contact is. Een ander gemeentelid zei: “De Oosterkerk is een warme gemeenschap. Mensen zijn betrokken bij elkaars leven en leven mee als er wat is.”

Gemeenteleden zochten in de interviews naar een verklaring voor deze ervaring van gemeenschap. Twee citaten geven daarin een belangrijke kern aan. De eerste is: “Het ontmoeten van geloofsgenoten en de setting van de kerk maakt dat contact sneller diepgaand is dan bijvoorbeeld op het werk.” De tweede: “Samen naar verdieping zoeken is ook voor mij een motivatie om deel te zijn van de kerk.” Het delen van geloof en de zoektocht naar het ‘goede’ leven lijkt een belangrijke basis te zijn.

 

Dat die gemeenschap zo floreert komt ook door een aantal belangrijke kwaliteiten (gaven en talenten) in de Oosterkerk. Er zijn veel gemeenteleden met interesse voor elkaar, die empathisch op zoek zijn naar verbinding. Hierdoor voelen mensen zich gezien, wat nog wordt versterkt door enkele gemeenteleden die deze gave heel nadrukkelijk laten zien en voor velen oog hebben. De kerkenraad faciliteert de creatieve initiatieven van gemeenteleden, waardoor er tal van activiteiten zijn die ontmoeting creëren. Een mooi voorbeeld daarvan gaf één van de gemeenteleden, die vertelde van een diepgaand gesprek tijdens een wandeling als onderdeel van de keuzekerkdienst.

Ted Klok

Share this post