Een kerk die droomt

Oosterkerk – Een kerk die droomt

Samen dromen uitwerken

Eind juni (Fase 3) willen wij samen met u/jullie allen de dromen die wij het meest waardevol vinden  uitwerken en onderzoeken wat er nodig is om deze dromen tot realiteit te laten worden. Helpt u, help jij mee? Je kunt meedoen op:

27 EN 28 juni, van 19:30 tot 21:30 uur – OF 30 juni van 10:00 tot 15:00 uur.

Je kunt je aanmelden via toekomst@oosterkerkzeist.nl of door je naam en voorkeur aan te geven op het formulier op de tafel bij de hoofdingang van de kerk.

Dromen en visioenen in de Oosterkerk

In de eerste week van juni zijn een ongeveer vijftig Oosterkerkers aan de slag gegaan met de kansen en mogelijkheden voor de nabije toekomst van de Oosterkerk. Wij zagen veel kansen, maar rond tien thema’s hebben wij wat verder gedroomd. Je vindt hieronder een korte beschrijving van de dromen van verschillende groepjes gemeenteleden. In de laatste week van juni gaan we onderzoeken welke dromen wij willen en kunnen realiseren en hoe. Iedereen mag zich daarvoor aanmelden via toekomst@oosterkerkzeist.nl of via het formulier dat in de kerk ligt.

Verbetering Kerkdiensten

In het jaar 2020 worden de kerkdiensten geleid door meer bezielende sprekers en werken kinderen mee aan allerlei praktische taken in en rond de kerkdiensten. Er is een sprekerscommissie die de sprekers selecteert en uitnodigt. Er is in het kerkgebouw een stilteruimte om te bidden of een rustig een-op-een gesprek te hebben. Eens per maand regelen wij een food-truck die op het Oosterkerk terrein staat voor na de dienst.

De stilteruimte die wij voor ons zien is altijd open, door de week, maar ook tijdens de dienst, en is professioneel ingericht om tot stil zijn uit te nodigen. Er is een sprekers-front commissie, die bezielende en bevlogen sprekers zoekt, uitnodigt en faciliteert. Kinderen helpen mee bij het avondmaal en bij het collecteren.

Bijbelse verdieping

In het jaar 2020 worden minstens eens per maand in een bijbelstudiegroep  actuele (levens)vragen van leden van de Oosterkerkgemeenschap in de diverse levensfasen ingebracht, besproken en onderzocht in het perspectief van de Bijbel op een interactieve manier, zodat de deelnemers zich door God en elkaar gedragen, begrepen en geliefd ervaren.

In onze droom is deze groep voor iedereen toegankelijk. Er is goed over gecommuniceerd, zodat de groep bekend is in heel de kerk. In de bijeenkomsten worden deelnemers persoonlijk geraakt.

Jongeren

In het jaar 2020 zijn alle jongeren op een bepaalde manier betrokken bij activiteiten in de gemeente (taken of kerkdienst). Alle jongeren zijn aanwezig bij het maandelijkse maaltijd en programma op zondagavond en zij bereiden dit roulerend zelf voor. Wij hebben een initiërende en coördinerende rol en wij stimuleren jongeren om mee te doen. Peter faciliteert!

In onze droom zien wij verschillen programma-invullingen, zoals film, spreker, muziek, spelletjes, of een kerkdienst voorbereiden. Wij zien de jongeren zelf actief worden in het komen. Wij zien voor ons dat zij uiteindelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor de avonden en dat zij vrienden meenemen.

Kerk en samenleving

In het jaar 2020 brandt er de hele week licht in de Oosterkerk en de deur is open voor iedereen die rust, inspiratie, een luisterend oor of hulp zoekt. Er zijn geregeld open maaltijden met een culturele component, er zijn muzikale evenementen. Hierover wordt regelmatig en helder gecommuniceerd in heel de wijk, er is een contactpersoon voor informatie, er is een gastvrouw beschikbaar.

Wij zien kansen voor een in de hal gerealiseerde stilteruimte die altijd toegankelijk is. We denken aan bemensing (biechtfunctie) of juist niet, aan permanente digitale bereikbaarheid via een chatfunctie. Ook in de optie een ‘seats to meet’ ruimte met werkplekken aan te bieden in ruil voor expertise zien wij mogelijkheden.

Alpha Cursus

In het jaar 2020 zijn er acht groepen enthousiaste Oosterkerkers, van verschillende leeftijdscategorieën die een Alpha Cursus afronden en die geïnspireerd zijn om Gods liefde door te geven. De deelnemers zijn via de persoonlijke netwerken van de initiatiefnemers en van de eerste groep deelnemers uitgenodigd. Elk van de Alpha groepen wordt begeleid door drie leiders.

De droom is dat wij ‘het stof uit ons geloof kloppen’, dat we de basis van ons geloof weer scherp krijgen zodat wij elkaar beter begrijpen en dat wijzelf en onze kinderen de relevantie van het leven met God herontdekken. De droom is om komend seizoen te beginnen met een groep van ongeveer tien deelnemers en drie begeleiders. We eten samen en we praten samen over thema’s als: Is er meer? Wie is Jezus? Bidden: hoe doe je dat? Wat moet ik in vredesnaam met de Heilige Geest?

Je mag denken wat je wilt, je mag geloven wat je wilt. Last but not least: zonder humor geen Alpha!

Nieuwkomers

In 2020 voelen ‘nieuwkomers’ in de Oosterkerk zich vanaf het moment dat zij de Oosterkerk bezoeken welkom, gezien en gekend door kennismakingsactiviteiten, persoonlijk en in groepen, bijvoorbeeld door maaltijden, met als gevolg dat zij zich thuis voelen, betrokken zijn en actief worden.

In onze droom zien wij een rol voor maatjes en contactpersonen, een structuur/netwerk dat de ontvangst van nieuwkomers draagt, een gastvrij welkom in de dienst, maaltijden, ontmoetingsavonden, Alpha cursussen, groeigroepen en gavencursussen

Pastoraal Netwerk

In 2020 zijn wij in de Oosterkerk allemaal door een netwerk (App?) met elkaar verbonden waardoor er contact is met iedereen die dat nodig heeft of daar behoefte aan heeft en waardoor iedereen naar vermogen verantwoordelijkheid neemt voor een bijdraagt aan het omzien naar elkaar.

In onze droom zien wij 1 centraal Oosterkerk telefoonnummer voor pastoraat aan alle leeftijden en voor alle soorten hulpvragen. Jongeren zouden een belangrijke rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van een smartphone/tablet App of een platform om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Wij denken ook aan een verdeling in wijken.

Taizé -reizen

In 2020 vertrekt alweer de tweede Taizé-reis van een volle bus tieners en van een volle bus volwassenen vanuit de Oosterkerk onder het motto: Iedereen wil mee naar Taizé. Ze zijn geïnspireerd door de verhalen van de groepen die in 2019 terug kwamen met enthousiaste verhalen. Er zijn al voorbereidingen gaande voor een Taize++ reis naar Assisi.

Wij zien mogelijkheden om af te stemmen met de Breul, die tegenwoordig Taize-reizen organiseert en om jongere ouderen te betrekken die al eens naar Taizé geweest zijn.

Zangdiensten

In 2020 zijn er zes tot acht keer per jaar muzikale themavieringen waarvoor gemeenteleden verzoeknummers aangedragen hebben, waarin de muzikale begeleiding gevarieerd is, waarin de preek vervangen is door verdiepende toelichting rond de liederen en waarin met grote regelmaat nieuwe liederen worden aangeleerd.

In onze droom zien wij een rol voor kinderen, nieuwe muzikale talenten, verschillende muziekstijlen, diensten rond verschillende muziekstijlen of juist gemengd.

Pastoraat

In het jaar 2020 is de Oosterkerk een gemeenschap waar mensen elkaar kennen en naar elkaar omzien. Mensen spreken elkaar aan en nodigen elkaar uit voor de koffie of voor een maaltijd. Mensen tippen elkaar of de wijk coördinator over gemeenteleden die hulp of aandacht nodig hebben. Mede wijkbewoners worden ingeschakeld door de wijk coördinator om aandacht te geven of hulp te bieden. Wijkbewoners nemen verantwoordelijkheid voor deze hulpvragen.

In onze droom is er een team van wijk coördinatoren, die aanspreekpunt zijn voor pastorale signalen en die wijkbewoners inschakelen. De wijk coördinatoren bedenken een systeem van dwarsverbanden waar dat nodig is.

Het Team Oosterkerk van Morgen? Kerk van onze Dromen!

 

Share this post