Flexibele predikanten

De Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland maakt tijdelijke aanstellingen van predikanten mogelijk.

In haar vergadering van 15 en 16 november heeft de generale synode een rapport aanvaard waarin een aantal maatregelen worden voorgesteld die het gemakkelijker maken voor gemeenten om tijdelijk een predikant aan te stellen. Hierdoor zal het mogelijk worden predikanten aan te stellen voor 2 jaar of minder en voor deeltijd van minder dan 33%. Daardoor zal het eenvoudiger worden een beroep te doen op bijvoorbeeld ambulante predikanten voor tijdelijke vervanging of op interim-predikanten om je als gemeente te laten begeleiden in overgangssituaties zoals vereniging, verhuizing, conflictsituaties, situaties van verlies etc.

De voorstellen zullen in het komende halfjaar uitgewerkt worden en aan de generale synode worden voorgelegd. De verwachting is dat het uiterlijk vanaf januari 2020 mogelijk is om van deze regeling gebruik te maken.

Marten Knevel, afgevaardigde naar de generale synode van 15 en 16 november 2018

 

Share this post