Toegankelijk voor iedereen

In de afgelopen weken is er veel geschreven en gesproken over de zogenaamde Nashville-verklaring. Deze verklaring sluit mensen uit, daar waar wij als Oosterkerkgemeente voor iedereen toegankelijk willen zijn en willen inspireren tot groei in betrekking tot God, elkaar en anderen. Het uitsluiten van mensen om welke reden dan ook past daarbij niet. In dit licht is in de Oosterkerk een aantal jaren geleden besloten dat twee mensen die de wens hebben hun relatie van liefde en trouw te laten zegenen, welkom zijn in de Oosterkerk, ongeacht hun geaardheid.

Wanneer u, op welke manier dan ook geraakt bent door de verklaring en u behoefte heeft aan gesprek daarover, dan zijn wij bereid en beschikbaar om met u in gesprek te gaan.

De wijkkerkenraad

Share this post