Bericht van de Oud-voorzitter

In de kerkdienst van zondag 20 januari jl. mocht ik na acht jaar ‘diensttijd’ formeel afzwaaien als voorzitter van de wijkkerkenraad. Die acht jaar samengevat: ik ben alleen maar meer in de kracht van een kerkgemeenschap gaan geloven!

Ik mocht mooie woorden ontvangen van Marten en Walter en het was heel bijzonder dat de Oostkerkband (Jeroen, Michiel, Karlijn, Pieter) mij het nummer ‘Jezus was an only son’ toezongen. Van mijn grote held Bruce Springsteen. Met de magische slotwoorden:

Well Jesus kissed his mother’s hands
Whispered, “Mother, still your tears,
For remember the soul of the universe
Willed a world and it appeared”.

Dank voor een ieders steun, wijsheid en kritisch reflectie in de afgelopen jaren. Ik blijf nog even ouderling met bijzondere opdracht, i.v.m. het verenigingsproces.

Hartelijke groet,

Bart Wesselink, oud-voorzitter

Share this post