Themadienst Buurtvrij 17 Februari

In de kerckeboschschool houdt onze Pioniersplek Buurtvrij weer een themadienst. In de dienst speelt een band van de Oosterkerk of de Evangeliegemeente, vindt een kringgesprek plaats en wordt na afloop een soepmaaltijd genuttigd. De laagdrempelige dienst wordt bezocht door wijkbewoners en leden van beide kerken.

De dienst begint om 11.00 uur aan de Oranje Nassaulaan 5. Thema is: ‘vraagtekens’.

Bent u nieuwsgiering naar deze ‘neven’-dienst in Oost? Kom een keer kijken, u bent welkom! Als u vervoer nodig heeft kunt u bellen of mailen met de buurtpastor, walter@buurtvrij.nl of 06 -52432753

Share this post