Classispredikant

Wat is een classispredikant? Wat doet hij of zij? Het is een nieuwe functie die een direct gevolg is van de bezinning van onze kerk op haar toekomst. De kerk krimpt: er zijn minder mensen beschikbaar voor vrijwilligersfuncties.
Naar de traditie is onze kerk regionaal ingedeeld in classes. Tot voor kort waren er 74 classes, 74 regionale verbanden, die gemeenten vertegenwoordigden in de synode. In de classes waren alle gemeenten vertegenwoordigd. Daar heeft de kerk het mes ingezet: het werden 11 classes en niet elke gemeente hoeft meer een afgevaardigde te sturen. Dat betekent dat er minder mensen nodig zijn. Dat is goed, maar dat brengt ook het gevaar met zich mee: gemeenten kunnen zich minder betrokken voelen op het geheel van de kerk. Daarom is de functie van classispredikant in het leven geroepen.
De classispredikant zal geestelijk leiding geven aan gemeenten en predikanten in de eigen classis en daarmee een verbindende rol spelen. Voor de provincie Utrecht vallen de grenzen van de classis samen met de provinciegrenzen. De classispredikant bezoekt de gemeenten, bezoekt de predikanten, signaleert vragen, helpt oplossingen zoeken, is dominee maar dan van de provincie. In 4 jaar worden alle gemeenten bezocht. Behalve het voorgaan in de eredienst betekent dat bezoek aan (kerkenraads)vergaderingen en pastoriebezoek. Verder enthousiasmeert de classispredikant het samenkomen van gemeenten in ringen.
De ring is ook een nieuw fenomeen. De ring bestaat uit een groep gemeenten die elkaar ontmoeten en elkaar met raad en daad bijstaan. Vooralsnog heeft Utrecht ervoor gekozen om de ringen samen te laten vallen met het grondgebied van de oude classis, waar, als het goed is, al betrekkingen bestonden.
Wij geloven in een, heilige, algemene christelijke kerk. Dat betekent dat wij nooit alleen kunnen functioneren. We zijn steeds op zoek naar elkaar om samen een kerk te zijn. Dat betekent dat we elkaar opzoeken als protestanten, maar ook in de oecumene. Ook daarin hoop ik u voor te gaan, maar ook met u te delen in de vreugde die u beleeft.

ds Trinette Verhoeven

Share this post