Levende stenen …

‘Laat je ook zelf gebruiken als levende stenen voor de bouw van een geestelijke tempel.’

Zo roept Petrus alle christenen op om mee te werken aan de opbouw van een gemeenschap rond Jezus, die heilzaam is voor haar omgeving. Als gemeente proberen wij daaraan gehoor te geven en ieders bijdrage is daarvoor belangrijk.

Het is fijn om u te kunnen melden Martin Rus heeft de taak op zich genomen om de kopij voor de Oosterkerk Pagina’s in de Opgang te verzamelen en te ordenen.

Voor de volgende taken is nog steeds dringend versterking nodig:

  • Omdat Edwin van Rooijen weer tot de kerkenraad is toegetreden is er dringend behoefte aan iemand die hem vervangt om ouderen naar de kerk te rijden. Neem contact op met Susan Schrovenwever.‬
  • Mensen die plezier beleven om kinderen te begeleiden in hun kennismaking met kerk en geloof in de kinderdienst.

Neem voor informatie contact op met Yneke Kooij, M.: ‭06 33 70 40 47‬ of Marten Knevel M.: 06-41860630

Share this post