Woensdag 20 november: Wintermaaltijd

Wintermaaltijd 20 november vanaf 17.00 uur voor slechts 10 euro.

Het is al een jarenlange gewoonte van de OVO (De OVO staat voor Ouderen voor ouderen in de Oosterkerk) om in november een stamppot maaltijd met elkaar te gebruiken.

We zijn blij met de kookgroep van jonge ouders die dit jaar deze wintermaaltijd zal gaan verzorgen. Hoe feestelijk gaat dit worden!

Opgeven bij Hinke v.d Brink tel.6921619

Share this post