beroepen: een lange weg

“Van vacant naar verkiezen”

Stand van zaken beroepingscommissie Oosterkerk november 2019:

De beroepingscommissie is op 04-07-2019 van start gegaan. Met het Oosterkerkprofiel, het Oosterkerkkompas én de Gids voor beroepingswerk van de PKN als leidraad voor het te volgen proces gaan we namens de gemeente op zoek naar een nieuwe predikant.

Na de voorbereiding hebben we een aantal bijeenkomsten gewerkt aan het profiel van de predikant, deze is in de afrondende fase. De WKR zal het predikantsprofiel uiteindelijk formeel vaststellen. De gemeente krijgt ook de gelegenheid te reageren en vragen te stellen.

Daarna kunt u mogelijke kandidaten aandragen op basis van het predikantsprofiel. Na het opstellen van de vacature volgt de (voor)selectie van mogelijke kandidaten, het verkiezen van de predikant door de gemeente, het uitbrengen van het beroep en het bevestigen van de nieuwe predikant.

In dit proces gaat zorgvuldigheid voor snelheid. De beroepingscommissie komt op regelmatige basis bij elkaar en wijdt zich in goede sfeer en met veel enthousiasme aan de aan haar toevertrouwde taak. Met de inbreng van de jeugdspiegelgroep kunnen wij de gemeente in de volle breedte vertegenwoordigen.

We houden de gemeente graag op de hoogte van het proces, voor vragen zijn Tim, Corry en Wanda persoonlijk beschikbaar, u kunt ook mailen naar beroepingscommissie.oosterkerk@gmail.com

Share this post