Het veertigdagenproject

‘Hoe kom je naar Mij?

Afgelopen zondag is het veertigdagenproject ‘Ken je Mij?’ van start gegaan. Komende zondag staat de vraag centraal: Hoe kom je naar Mij? n.a.v. het verhaal van Matteüs 21: 12-17
We zijn in de tempel, het huis van God. In de tempel wil God tussen de mensen wonen. Daar mogen ze Hem ontmoeten. Door te bidden en te offeren. Het is een heilige plaats, waar eerbied en rust zijn voor God. We horen dat de mensen er iets anders van hebben gemaakt. Het is een plek van handel, hebzucht en herrie geworden. En dat maakt Jezus verschrikkelijk boos! Hij jaagt alles wat er niet thuishoort weg. Zo kom je niet naar God toe! Hoe is dat bij ons? Hoe komen wij naar Jezus? De afbeelding van vandaag laat er iets van zien; in Gods huis ben je op Hem gericht. Dat zie je aan de gevouwen handen. Je doet je handen samen als je gaat bidden. Je laat zien dat je niets anders wilt doen dan je op God te richten. Je zet je handen, alles wat je aan het doen bent, letterlijk stil. En dat helpt je ook om van binnen stil te worden voor God, om eerbied te hebben voor Hem. Laat het huis van God, een plaats van ontmoeting zijn met Hem en elkaar; om te delen en vieren, te zingen, te zoeken, te bidden, te danken en dat alles met eerbied en verwondering.

Share this post