Update van de Beroepings commissie

Update van de Beroepingscommissie

In verband met de landelijke situatie rond het Corona-virus heeft de beroepingscommissie besloten het gehele beroepingswerk tijdelijk stil te leggen.
Tot het moment van de maatregelen, ging de zoektocht naar een nieuwe predikant voor de Oosterkerk Zeist onverminderd door. We geven hiermee een update van de stand van zaken.

In reactie op de vacature ontvingen we een mooi aantal brieven van enthousiaste predikanten die zich geroepen voelen tot het vervullen van de predikantsrol in de Oosterkerk. Op zorgvuldige wijze heeft de beroepingscommissie de brieven naast het predikantsprofiel gelegd en de predikanten via internet en de sociale media bekeken. De meest passende kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek. Afspraken voor deze gesprekken moesten wij tot nader order opschorten.

De gesprekken worden door de beroepingscommissie met enthousiasme en verwachtingsvol voorbereid. Blijven we na de eerste gespreksronde enthousiast over één of meerdere kandidaten dan zal het fysieke horen en mogelijk een tweede gesprek plaatsvinden.
De beroepingscommissie kan in deze situatie al helemaal niet in de toekomst kijken en op voorhand een indicatie geven wanneer het beroepingswerk wordt afgerond. Voordat dat moment er is, moet eerst de situatie in het land weer genormaliseerd zijn zodat wij onze wekelijkse vergaderingen weer op kunnen pakken en het beroepingswerk op zorgvuldige wijze voortgezet kan worden.
Vragen kunt u mailen naar beroepingscommissie.oosterkerk@gmail.com.

Share this post