Digitaal collecteren

Beste Gemeenteleden,
De afgelopen weken is een groot team binnen de Oosterkerk druk bezig geweest met het opzetten van online-kerkdiensten. Nu dat goed loopt is de vraag gerezen of we het ook mogelijk kunnen maken om te collecteren terwijl iedereen thuis zit. We hebben goed nieuws: dat kan en wel op 2 manieren, namelijk via de collecte app “ Kerkgeld” of via een link onderaan deze nieuwsbrief.
De collecteapp “ Kerkgeld” : De collecte app ‘Kerkgeld’ is online en gratig verkrijgbaar via de Appstore of Google Play onder de naam “ Kerkgeld” en deze ziet er uit zoals de afbeelding hiernaast.

De app is al ingericht voor de Oosterkerk. De volgende stappen moeten dan worden doorlopen:
• Download de app
• Op de vraag welke gemeente u wilt invullen vult u in: PKN-Zeist
• Daarna kunt u via een menu kiezen voor doelen of een algemene gift of andere opties.
• Kiest u voor doelen-overzicht dan verschijnt er een lijst van alle aangesloten kerken in Zeist en kunt u voor de Oosterkerk kiezen.
• Klikt u op de knop “gift” dan kunt u per collecte aangeven hoeveel u wilt bijdragen en via IDEAL wordt u dan naar de banksite gestuurd en kan het bedrag worden afgeschreven.
Bijdragen via een link naar de website van de PGZ
Voor die mensen die geen app willen of kunnen downloaden kan via deze link geld overgemaakt worden. Op de site waar de link u naartoe stuurt (voor de mensen die online collectebonnen bestellen een bekende site) kunt u zelf invullen hoeveel u wilt geven voor de collecten: https://site.skgcollect.nl/155/gift/formulier.html?id=3652.

Voor beide betalingsvarianten geldt dat u anoniem via de eigen bank met iDEAL geld kunt overmaken. U kunt er voor kiezen om dit wekelijks te doen maar u kunt ook in één keer voor de afgelopen en/of komende weken een bedrag overmaken. De 1ste collecte is voor de Diaconie en de 2de voor de Kerk

Met hartelijke groet,
namens de diaconie

Christine van den Berg

Share this post