Uitbeelding van Pinksteren in bloemstuk

Met Pinksteren herdenken we de uitstorting van de heilige Geest, veertig dagen na Pasen.
Het verhaal in de Bijbel vertelt ons dat alle gelovigen bij elkaar waren in een huis. Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en op iedereen daalde een vlam neer. Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen,. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen. Petrus vertelde wat dit allemaal betekende: “God zegt, als het einde van de tijd dichtbij is, zal ik mijn Geest geven aan de mensen. Ja, ik zal mijn Geest geven aan alle mensen die mij dienen. Dan zullen ze mijn boodschap bekendmaken”.

De bloemen van deze week beelden Pinksteren uit.

De wind wordt uitgebeeld door de takken en bloemen naar één kant te laten buigen.
Het vuur wordt uitgebeeld door de kleur rood. Het vuur zuiverend en licht verspreidend.
Bloed is ook rood en symboliseert leven. Het leven in de boodschap van Christus wordt doorgegeven aan de mensen op de wereld (de wereldbol) op verschillende manieren, zoals een storm, of zacht ruisend.
De takken symboliseren de handen van God die de wereld troost en redt. “He’s got the whole world in His hands”

Marianne Theisens-Wolff

Share this post