40 jaar Zeister Oostercantorij

In de laatste maand van dit bijzondere jaar wil ik, als cantor-organist van de Zeister Oosterkerk, toch graag aandacht besteden aan het feit dat de Oostercantorij dit jaar 40 jaar bestaat!

Mijn eerste kennismaking met de Cantorij van de Oosterkerk was op dinsdag 22 november 1988. Tijdens het vergelijkend examen stond er een groepje van tien personen klaar die quasi ontspannen probeerden mijn instructies zo goed mogelijk op te volgen. Ik herinner mij dat Gezang 116, een Adventslied uit het Liedboek voor de Kerken, moest worden ingestudeerd: ‘Daar komt een schip, geladen…’. Destijds een wat minder bekend lied met een lastige ritmische wending voor de gemeentezang. Het instuderen lukte heel aardig en ook persoonlijk had ik het gevoel dat het met die groep mensen wel klikte, zoals dat heet. Kort daarna volgde een gesprek met ‘de examencommissie’.  Eén van de heren examinatoren probeerde zijn gevoel voor humor te verpakken in de vraag of er met dat schip soms een stoomboot werd bedoeld? Mijn antwoord was dat het inderdaad nog vijf december moest worden, maar dat op dìt ‘schip’ (Maria) Gods Zoon aan boord was en dat de hemelse Geschenken van een andere orde waren. De onzinnige vergelijking is mij altijd bij gebleven.

In de afgelopen vijftien jaar is de Cantorij in leden aantal en in kwaliteit sterk gegroeid. Dat ging zeker niet vanzelf. De eerste jaren organiseerde ik de repetities op vrijdagavond én zaterdagmorgen en probeerde bij elke generale repetitie (één keer per maand) alle leden bij elkaar te krijgen op vrijdagavond. Uiteindelijk ontstond er een grotere club op vrijdag die met ups-and-downs is blijven doorgroeien. Elke maand uitvoeren vraagt snelle studie, discipline en een goede zangbasis om op terug te kunnen vallen. Het vraagt ook veel repertoire. Lange tijd waren er geen financiële middelen om goede muziek aan te schaffen en was de enige mogelijkheid dat de dirigent ging schrijven. Dat zijn inmiddels ruim 350 koorwerken waarvan er vele in druk zijn uitgegeven.

De ‘Oostercantorij’ is een heerlijke groep mensen om mee te werken en om bij te zingen. Het is een hechte en zorgzame groep zangers tussen de 50 en de 80 jaar. Het uitsluitend christelijke repertoire is veelzijdig (van de ‘Engelse Psalmvorm’ tot Negro-Spirituals, Sela en repertoire met de Oosterkerkband) maar ook gespecialiseerd in de koralen uit Bach’s Mattheüs Passion, werken van Händel, Bach, Mozart, Mendelssohn, Antifonen, bovenstemzang en nieuwe liederen aanleren). Als ‘balkonzangers’ tegenover het orgel in de Oosterkerk hebben zij een gewaardeerde plaats in de Oosterkerkgemeente.

In D.V. 2021 hopen wij alsnog op een feestelijke en gepaste wijze aandacht te kunnen geven aan ons 40 jarig bestaan van 2020. Het jubileumconcert in 2005 (zie poster) was onvergetelijk en smaakt zeker naar een herhaling!

Ik wens de Oostercantorij nog zeer vele jaren zangplezier toe tot eer van onze hemelse Vader. Houdt zo de Lofzang gaande!

Willem Harold Boog
Kerkmusicus van de Oosterkerk

Share this post