Vrijwilligers gezocht voor huisbezoeken

De burgerlijke gemeente Zeist vindt het belangrijk dat het goed gaat met ouderen in Zeist. Het is onze wens dat ouderen kunnen genieten van hun oude dag, gelukkig zijn en weten waar ze terecht kunnen voor activiteiten of hulp.

De pandemie die is veroorzaakt door het coronavirus heeft soms ingrijpende gevolgen. Anderhalve meter afstand houden van elkaar, (tijdelijke) sluiting van horeca, theaters en bioscopen, niet op bezoek gaan bij mensen met een kwetsbare gezondheid, openbaar vervoer mijden etc. De genomen maatregelen beïnvloeden veel aspecten van het dagelijks leven.

Om deze reden is de gemeente Zeist met meerdere organisaties een initiatief gestart om ouderen boven de 75 jaar thuis te bezoeken. De bezoeken worden gedaan door getrainde vrijwilligers.

Voor dit project worden vrijwilligers gezocht! Bekijk deze pdf voor meer informatie of neem contact op met Elice Schut, sociaal werker MeanderOmnium via e.schut@meanderomnium.nl of bel: 06-361 266 68.

Share this post