Gebed

Het voorbedeteam bidt graag voor jou

Beste gemeenteleden, Oosterkerkers,

Jullie weten misschien nog wel -toen alles nog gewoon was- dat er na de dienst gelegenheid was om voor je te laten bidden. Nu is dit al heel lang niet meer op deze manier mogelijk. Als team denken we dat het misschien goed is om jullie te laten weten hoe je nu voor je kan laten bidden.

Er is natuurlijk altijd de optie geweest om gebedspunten door te geven voor in het gebedenboek. Maar je kan ook, als je gebed wilt, Martin Rus bellen via: 0612 024 918 of via info@serviceboekhandel.nl

Dan geef je aan of je dit punt/deze situatie via de mannen-, vrouwen- of kerkgebedsgroep, aan God wilt voorleggen. Of je geeft aan dat je persoonlijk gebed wil, door twee mensen van het bid-team. We kijken dan hoe we dit kunnen organiseren conform de covid-maatregelen die dan op dat moment gelden.

In Christus verbonden, hartelijke groet van Marianne Theisens en Leonore Koerselman, namens het hele voorbedeteam.

Share this post