Klimaat Pelgrimage

Gewoon gaan! Pelgrimstocht voor klimaatgerechtigheid

Van 30 september tot en met 11 oktober lopen internationale pelgrims door Nederland om aandacht te vragen voor het klimaat. De pelgrimstocht startte in augustus in Polen en eindigt in november in Glasgow, bij de 26e Wereldklimaatconferentie.

Op 7 oktober komt de pelgrimstocht Gewoon gaan! naar Zeist vanuit Amersfoort.
Op 8 oktober lopen ze door naar Maarssen.

De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken. Met deze pelgrimstocht willen we als kerken aandacht vragen voor klimaatverandering en onze rol daarin. We leggen nadruk op de urgentie van ons klimaatprobleem en roepen op tot klimaatgerechtigheid. Hoe kunnen we zorgdragen voor de schepping? Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor de armsten? Hoe kunnen we zelf stappen zetten om te komen tot klimaatgerechtigheid in ons eigen leven?”

Elke dag lopen de pelgrims een route van ongeveer 25 kilometer. Ze lopen van stad naar stad. In Zeist verzorgen de kerken onderdak en maaltijden, waarbij vooral de Oosterkerk gastheer is, de pelgrims hebben daar de avondmaaltijd en een informeel avondprogramma en ze overnachten vlakbij in de sporthal op het Bisonveld. Op 8 oktober vertrekken ze richting Utrecht en lopen dan eerst naar de kinderboerderij  De Brink aan de Griftlaan. Vandaar worden ze uitgezwaaid rond 09.30 uur.

Klimaatpetitie

De pelgrimsgroep neemt een Klimaatpetitie mee waarin een oproep wordt gedaan aan de leiders van de klimaattop om tot een rechtvaardig klimaatbeleid te komen. In de petitie staat beschreven hoe kerken voorstander zijn van klimaatgerechtigheid en voor zichzelf een verantwoording weggelegd zien om zorg te dragen voor de schepping. GroeneKerken en Vastenactie roepen iedereen op de petitie ondertekenen, dit kan www.groenekerken.nl/klimaatpetitie

Speciale dag

Op 10 oktober is er een grote klimaatmars van Amsterdam naar Hoofddorp, waar ook andere organisaties zich bij aansluiten. René de Reuver (scriba protestantse kerk) en Monseigneur Gerard de Korte (Rooms-Katholieke kerk) geven de petitie met de verzamelde handtekeningen met de pelgrims mee naar de klimaattop. Meer informatie staat op de website: www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht

Share this post