Bericht van overlijden: Jacobus Schipper

Op 7 juli 2022 is de heer Jacobus (Koos) Schipper op 86-jarige leeftijd overleden; nog maar kort geleden, op 26 maart, overleed zijn vrouw Dirkje Schipper – van de Kamp. Het echtpaar heeft altijd in Utrecht gewoond, maar is vorig jaar naar de Looborch verhuisd. Koos Schipper laat kinderen, klein- en achterkleinkinderen na.

De afscheidsdienst, voorafgaande aan de crematie, vindt plaats op dinsdag 12 juli om 10.00 uur in de Oosterkerk. Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de kerk.

Meer informatie vindt u op de bijgevoegde rouwcirculaire.

In welke zondagse viering de heer Schipper in het midden van de Oosterkerkgemeenschap zal worden herdacht is nog niet vastgesteld.

Share this post