Nieuwjaarsdienst Beste Wensen

Zondag 7 januari  ben je vanaf 9:30 uur weer welkom in de Oosterkerk.

De dienst begint om 10:00 uur. Met deze dienst wensen wij elkaar het beste toe voor 2018. Thema: De Beste Wensen. Eigenlijk doen we dat in de kerk iedere zondag: elkaar het beste toewensen in naam van God. Al twintig eeuwen lang. en daarvoor deden mensen over heel de wereld dat ook heel vaak. Is dat zinvol? Of zijn het maar loze woorden? Wat heb je er aan? Hoe krijgt dit echt betekenis? Nieuwsgierig? Je bent van harte welkom. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar persoonlijk een gelukkig nieuw jaar toe te wensen.

Voorganger: Marten Knevel

Muzikale begeleiding: Willem Boog aan orgel en vleugel

Ouderling van dienst: Erik Kaman

Zondagsgroet

Staat hierboven geen informatie over komende zondag of ontbreekt de link naar de zondagsgroet dan wordt daar nog aan gewerkt.

Share this post