Bericht van overlijden: Gerda Edelman – Sies

Op 21 juli is mevrouw Geertje (Gerda) Edelman overleden. Ze is 84 jaar geworden en laat haar man, kinderen, klein- en achterkleinkinderen na.

Woensdag 27 juli om 11 uur is de dankdienst voor haar leven in de Oosterkerk. Meer informatie vindt u op de bijgevoegde rouwcirculaire.

In welke zondagse viering mevrouw Edelman in het midden van de Oosterkerkgemeenschap zal worden herdacht is nog niet vastgesteld.

Share this post