Goede vrijdag

Vrijdag 10 april is er een eenvoudige viering rond de kruisweg van Jezus. De laatste uren van Christus tot aan Zijn sterven,  zoals deze beschreven staan in Mattheüs 27, staan centraal. De kruiswegstatie van Ruud Bartlema en het kruis met de kaarsjes spelen een ondersteunende rol in het peilen van het mysterie van Jezus’ lijden.

U kunt de Kruiswegstaties hier bekijken.

Kerkmusicus Willem Boog, Pieter Cobelens en Marjon Verboom doen hetzelfde met hun muzikale gaven. Martin Rus is de voorganger.

Vanaf 19.30 zijn we live te volgen via computer of tablet.  Als u ook mee wilt kijken op uw computer, tablet of telefoon dan kunt u hier lezen hoe u dat kunt doen. De orde van dienst kunt u vinden via de link hieronder.

Voorganger: Martin Rus
Organist: Willem Harold Boog
Pianist: Pieter Cobelens
Cello: Marjon Verboom
Ouderling van dienst: Saskia Westbroek
Aanvang: 19.30 uur

Orde van Dienst Goede Vrijdag

Share this post