Het Oosterkerk Kompas

Het ‘beleid’ van een gemeente of organisatie is bedoeld om kaders en richting te geven; wat vind je als gemeente belangrijk, waar zet je wel of juist niet op in? Vaak wordt beleid vastgelegd in een stevig beleidsplan en maar al te vaak wordt zo’n plan na goedkeuring nooit meer ingekeken. Bijvoorbeeld omdat de gemeente of de omgeving veel sneller verandert dan gedacht.

We hebben daarom gekozen voor een andere benadering en het Oosterkerk Kompas opgesteld. Dat beschrijft op één A4 waarin we geloven, wat we daarmee bedoelen en hoe we dat in de gemeente handen en voeten kunnen geven. Dat laatste noemen we ‘wegwijzers’. Het kompas is geen vastgelegd plan maar een hulpmiddel om met elkaar onze koers te bepalen in de komende jaren.

Het kompas is opgesteld door de wijkkerkenraad samen met een grote groep gemeenteleden. Drie bronnen gaven richting aan het kompas: Onze geloofsbronnen, de Bijbel, Jezus en onze persoonlijke geloofsbeleving en interpretatie. De kansen en bedreigingen om ons heen, zoals veranderingen in de samenleving en tenslotte de sterke en zwakke punten die ons als Oosterkerk kenmerken.

Een sterk punt van de Oosterkerk is de vele initiatieven die worden genomen door gemeenteleden. Die ‘opbouw van onderop’ is ook typisch voor onze gereformeerde traditie. Het kompas geeft daarom ook zoveel mogelijk ruimte en ondersteuning aan initiatieven die uit de gemeente komen.

Het Oosterkerk Kompas vindt u hier, een nadere toelichting daarop hier. Dit filmpje tenslotte maakt duidelijk waarom een kompas belangrijk is.

De wijkkerkenraad vormt het bestuur van de wijkgemeente Oosterkerk

Als wijkkerkenraad doen we ons best om leiding te geven aan de gemeente. In de Oosterkerk betekent dat vooral goede randvoorwaarden creëren voor de kwaliteiten en inzet van de vele vrijwilligers.

De leidraad van onze beleid is het Oosterkerk Kompas. Een uitleg over dat kompas vindt je elders op deze website.

In 2018-2019 maken de volgende gemeenteleden deel uit van de wijkkerkenraad: Johan Beimers, Christine van den Berg, Tetske Haalboom, Johann Kaemingk, Erik Kaman, Doke Keijzer-Veenstra, Marten Knevel, Edwin van Rooijen, Martin Rus, Petra Kamp, Saskia Westbroek, Walter Willigenburg, Yneke Kooij – Hogenkamp,  en Bart Wesselink. Saskia is voorzitter, Yneke scriba en Marten is onze wijkpredikant.

Als wijkkerkenraad zien we elkaar ongeveer tien keer per jaar. De voorbereiding van die vergaderingen en het bespreken van allerlei ‘dagelijkse’ zaken in de gemeente wordt gedaan door het zogenoemde moderamen. Daarin zitten Doke, Edwin, Marten, Martin, Saskia en Yneke.

We proberen als wijkkerkenraad een afspiegeling te zijn van de gemeente en dat lukt best goed. De leeftijd van de leden varieert van 29 tot 76 jaar. Je bent vier of maximaal acht jaar lid van een kerkenraad, dat betekent dat we regelmatig nieuwe leden zoeken. Dat is ook belangrijk om een goede afspiegeling van de gemeente te blijven.

Onze vergaderingen zijn openbaar. U/jij bent van harte welkom!

Bijbelquiz 2016. Doet u mee?

Vanuit het NBG wordt veel input en inspiratie gegeven aan de Bijbelzondag. Ook dit jaar is er weer een Bijbelquiz beschikbaar. Wat zou het een mooi moment van ontmoeting zijn wanneer we in de laatste week van oktober met alle gemeenten binnen de PKN Zeist de Bijbelquiz gaan doen.
(meer…)